Artikelindex

Over Nederland Paraat

De oudste groep binnen de VHM is "Nederland Paraat". Het is de meest opvallende groep, aangezien het als enige in Nederland de roerige mobilisatieperiode van 1939-1940 als onderwerp heeft. De groep presenteert het Nederlandse leger ook in de periode van strijd in de meidagen van 1940. De nadruk ligt vooral op de onderdelen "infanterie" en "wielrijders", maar de groep is in staat elk ander onderdeel uit die periode neer te zetten.

Aangezien de eerste VHM-leden, die zich bezighielden met deze periode, vooral uit het westen van Nederland wonen, is een thema gevonden in het aldaar gelegerde 4e Regiment Infanterie. Dit 4RI heeft in de meidagen van 1940 zware strijd gevoerd op het vliegveld Valkenburg tegen de gelande Duitse Fallschirmjäger. In de loop der jaren is de VHM ook andere regimenten gaan uitbeelden, afhankelijk van de locatie, zoals 8 RI te Rhenen, 15 RI te Woudenberg en 6 RI en 3 RI te Mill. Al snel kwam er ook aandacht voor het aandeel van de typisch Nederlandse wielrijdersregimenten. Ook bij evenementen zoals in Kirby Hall (GB) bleek er ook vanuit het buitenland grote belangstelling voor te bestaan.

De living historygroep "Nederland Paraat 1939-1940".
Het doel van de groep Nederland Paraat is het weergeven van Nederlandse soldaten uit de periode vlak voor de oorlog. Zij doet dat middels kleding, bewapening, uitrusting, uiterlijk en gedrag.


 

De gebruikte uniformen zijn net als een groot deel van de uitrusting, replica’s. Alle uitrusting (patroontassen, koppels e.d.) zijn zorgvuldig nagemaakt aan de hand van originele exemplaren. De kennis in de groep en de collecties van originele stukken, in het bezit van een aantal deelnemers, garandeert de hoge kwaliteit. De groep gaat uit van het VHM-principe: "We doen het goed of we doen het niet". Dat betekent dat binnen de groep wordt gestreefd naar  een zo perfect mogelijke voorstelling van zaken.
 


Uit voorschriften, verslagen, publicaties en waar mogelijk gesprekken met veteranen kan worden afgeleid hoe het dagelijkse (militaire) leven eruit zag voor (de gemobiliseerde) Jan Soldaat. Tijdens living historyweekeinden wordt de exercitie onderwezen, op strozakken geslapen, wapenonderhoud gepleegd en zoveel mogelijk in een omgeving bewogen die overeenkomt met die van de jaren 1939-1940.


Activiteiten
De groep beweegt zich zichtbaar en onzichtbaar door de geschiedenis.
Zichtbaar is de groep tijdens evenementen. Genoemd mogen worden het jaarlijkse Open Monumentenweekeinde, de herdenking Dordrecht Open Stad, de Grebbeliniedagen te Woudenberg, de Landmachtdagen. In het verleden was de groep aanwezig op diverse binnenlandse en buitenlandse evenementen zoals Museumweekeinden en Kirby Hall. Daarnaast heeft de groep ondersteuning verleend bij tal van andere gelegenheden: herdenkingen van het voormalige Regiment Wielrijders, onthullingen van monumenten, Landmachtdagen etc. Ook de participatie in vele film en tv-producties mogen niet onvermeld blijven!

Onzichtbaar beweegt de groep zich middels studie, collectiebeheer en adviezen.

Infanterie en wielrijders wordt het meest opgevoerd. Daarnaast kunnen door individuele deelnemers andere presentaties worden neergezet, zoals van officieren, onderofficieren en andere wapens en dienstvakken. Het is hierbij mogelijk zowel in het veldtenue als in het ceremoniële tenue te verschijnen.