In 1990 is de Stichting Historische Militaria (SHM) opgericht door enkele enthousiaste verzamelaars. Door veranderende regelgeving is in 1998 de SHM omgevormd tot de Vereniging Historische Militaria (VHM). De VHM heeft in de loop der jaren diverse werkgroepen opgericht, die tot doel hebben het actief te bevorderen van de kennis over en de interesse in met name twintigste eeuwse militaire historie. Op deze website wordt een poging gedaan meer over de activiteiten van de VHM te vertellen én nog belangrijker, te laten zien!

Levende geschiedenis groepen
De werkgroepen van de VHM, ook wel levendegeschiedenisgroepen genaamd, streven ernaar om de militaire geschiedenis levend te houden, door middel van het zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven van diverse geallieerde militaire eenheden. Dit geschiedt door het in authentieke uniformen en voertuigen deelnemen aan manifestaties, bevrijdingsoptochten, herdenkingen en door het opzetten van displays en kampementen in zowel binnen- als buitenland. Bij alle activiteitenwordt elk detail nauwkeurig in de gaten gehouden.