Geschiedenis Den Vijand

Enkele kernleden van de werkgroep DV waren reeds sinds 1999 actief lid van het Engelse FJR6, een groep die zich richtte op het uitbeelden van soldaten van het 6e Fallschirmjäger Regiment. De afstand bleef echter een belemmerende factor om de hobby te beleven. In 2003 diende zich de eerste gelegenheid in eigen land aan om op bescheiden schaal uit te pakken tijdens een evenement in het Archeon, waarbij zowel parachutisten als piloten uitgebeeld werden. Doel was toen om een scène uit de film Sprung in den Feind uit te beelden, welke door de Duitsers in juni 1940 opgenomen is en die de inval in Nederland door de luchtlandingstroepen als onderwerp had. Tweede element was een kleine display van enkele piloten in afwachting van een ‘scramble’. Deze eerste kennismaking van het Nederlandse publiek met het thema Duitse Luftwaffe verliep zeer goed en nodigde uit tot een vervolg.

Dat vervolg vond in 2004 plaats toen bij het Fort aan den Hoek van Holland op 13 mei de evacuatie van het Kabinet De Geer en de Koningin herdacht werd. Den Vijand was met een kleine maar slagvaardige groep aanwezig. De hele actie werd treffend voorzien van commentaar en geluidseffecten om deze nagespeelde historische gebeurtenis voor het publiek tot een samenhangend en begrijpelijk geheel te maken. Het evenement verliep in amicale sfeer onder het toeziend oog van tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder een afvaardiging van de Koninklijke Luchtmacht.
 

In september 2004 vond te Genk het evenement Black Earth plaats, waar Den Vijand als onderdeel van een Duitse troepenmacht deelnam aan gevechtsacties voor het ruim 10.000- koppige publiek. De oprukkende Geallieerden liepen bij deze actie de Duitsers onder de voet, vanzelfsprekend pas na hevig verzet. Achtergrond voor dit evenement vormde een oude mijnbouwonderneming, waarbij met name het vervallen liftgebouw een passend verdedigingswerk voor de Duitsers bleek. Naast de aanwezigheid van ruim honderd re-enactors, enkele voertuigen en zelfs Amerikaanse tanks leverde met name het gebruik van film-explosieven spectaculaire taferelen op. Op Youtube zijn hiervan enkele fimpjes te vinden.
 
Recenter leverde Den Vijand in mei 2007 een belangrijke bijdrage aan de uitrol van een nieuwe aanwinst voor het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodrome te Lelystad. Het museum kocht een 3-motorige Juncker 52 aan, het voornaamste transportvliegtuig van de duitsers gedurende de Tweede Wereldoorlog en tevens het standaardvliegtuig voor parachutisten. De onthulling van het vliegtuig uit de voor de gelegenheid geheel met rook gevulde hangar was een prachtig gezicht en de verzamelde pers benutte de kans om leden van Den Vijand te interviewen maar wat graag. Ons bood het tegelijk een uitgelezen kans om foto’s van parachutisten bij en in het toestel te maken. Voor het ensceneren van oude foto’s is binnen de werkgroep een levendige plaats ingeruimd.
 

Op het Open monumenten weekend van september 2007 was Den Vijand present als gast van de Vereniging Historische Militaria ( www.livinghistory.nl ) om wederom de evacuatie van Kabinet en Koningin na te spelen. De samenwerking beviel zo goed dat Den vijand inmiddels als werkgroep is toegetreden tot de Vereniging Historische Militaria .

Beeldmateriaal
Het gefilmde materiaal evenals nieuwsuitzendingen over bovengenoemde evenementen zijn op Youtube geplaatst en kunnen met  de zoekterm Den Vijand gevonden worden. Ook op de site www.Dordtopenstad.nl kan onder het kopje Beeldmateriaal en vervolgens onder Verbeeldend stadsverleden 2007 fotomateriaal van dit specifieke evenement gevonden worden.